• Kleine Joe
  Kleine Joe
  10 / 11 / 12 jaar
  AVI E3 / M4
  33174
 • Gekke Oma
  Gekke Oma
  8 / 9 / 10 jaar
  AVI M3 / E3
  44613
 • Gekke Oma
  Gekke Oma
  8 / 9 / 10 jaar
  AVI E4 / M5
  47635
 • Verboden te lezen!
  Verboden te lezen!
  8 / 9 / 10 jaar
  AVI M5 / E5
  32395
 • Het Kano Weekend
  Het Kano Weekend
  9 / 10 / 11 jaar
  AVI M5 / E5
  23006
 • Straf
  Straf
  10 / 11 / 12 jaar
  AVI M4 / E4
  19740
 • Kasteel Nyon
  Kasteel Nyon
  10 / 11 / 12 jaar
  AVI E5 / M6
  16334
 • Als je vader een crimineel is

  10 / 11 / 12 jaar, AVI M6 / E6
  30609
 

STICHTING

De website www.gratiskinderboek.nl is onderdeel van Stichting Lezen is Gezond.

Doelstelling
Stichting 'Lezen is Gezond' stimuleert en bevordert het lezen, met name onder kinderen.
In het bijzonder richt de stichting zich op kinderen met leesproblemen, om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van laaggeletterdheid.

Motivatie
De boeken die aangeboden worden op www.gratiskinderboek.nl zijn geschreven voor kinderen van verschillende leeftijden die moeite hebben met het leesniveau dat gemiddeld voor hun leeftijd geldt. Kinderen met leesachterstand of leesprobleem ervaren 'gewone' boeken met onderwerpen voor hun eigen leeftijd als te moeilijk, terwijl boeken op een lager leesniveau doorgaans te kinderachtig zijn voor hen.
In beide gevallen leidt dit tot teleurstellingen met lezen, waardoor het animo daalt om in een volgend boek te beginnen. Het gevolg is dat de achterstand steeds groter wordt.

Het onderwerp, de thematiek in de boeken die aangeboden worden op deze site, is toegespitst op de leeftijd van het kind, maar wordt aangeboden in eenvoudige taal. Geen moeilijke woorden, kortere zinnen, kortere hoofdstukken, groter lettertype, strikte verhaallijn en een beperkt aantal (hoofd)personen zijn kenmerken van deze verhalen.
De praktijk heeft geleerd dat kinderen die eigenlijk "nooit willen lezen", enthousiast zijn bij het lezen van deze verhalen en dat deze positieve ervaring hen stimuleert tot meer lezen.

Deze site is belangeloos opgezet om kinderen te stimuleren (meer) te gaan lezen. De gedachte is dat ieder kind zoveel mogelijk de kans moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen en vooral op een manier die bij het kind past.

Gegevens
De Stichting 'Lezen is Gezond' is opgericht per notariële akte op 11 augustus 2011 en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53329880.
Het bankrekeningnummer van de stichting is 4291603.