• Kleine Joe
  Kleine Joe
  10 / 11 / 12 jaar
  AVI E3 / M4
  33174
 • Gekke Oma
  Gekke Oma
  8 / 9 / 10 jaar
  AVI M3 / E3
  44613
 • Gekke Oma
  Gekke Oma
  8 / 9 / 10 jaar
  AVI E4 / M5
  47635
 • Verboden te lezen!
  Verboden te lezen!
  8 / 9 / 10 jaar
  AVI M5 / E5
  32395
 • Het Kano Weekend
  Het Kano Weekend
  9 / 10 / 11 jaar
  AVI M5 / E5
  23006
 • Straf
  Straf
  10 / 11 / 12 jaar
  AVI M4 / E4
  19740
 • Kasteel Nyon
  Kasteel Nyon
  10 / 11 / 12 jaar
  AVI E5 / M6
  16334
 • Als je vader een crimineel is

  10 / 11 / 12 jaar, AVI M6 / E6
  30609
 

HELP ONS!

Stichting Lezen is Gezond genereert geen omzet en beschikt niet over een eigen vermogen om haar doelstellingen te realiseren. De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties.

Indien u ons wilt helpen onze doelstellingen te realiseren en ons hierbij financieel wilt steunen, kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken aan Stichting Lezen is Gezond, bankrekening 4291603, o.v.v. donatie.

Voor verdere mogelijkheden met betrekking tot medefinanciering of sponsoring, kunt u contact opnemen via arco@gratiskinderboek.nl of claartje@gratiskinderboek.nl.

Waar worden donaties aan besteed?
De website www.gratiskinderboek.nl is opgezet als instrument om op een toegankelijke manier kinderen te stimuleren (meer) te gaan lezen. Door de beperkte beschikbare middelen is gekozen voor een eenvoudige opzet van de website. Indien de stichting voldoende middelen voorhanden heeft, zal zij deze inzetten om verbeteringen aan te brengen en de kwaliteit te verhogen. De stichting wil graag: het aantal boeken uitbreiden, de verhalen verlevendigen met tekeningen, de verhalen aanbieden met een zgn. 'page-flip' om het 'boek-gevoel' te verbeteren, een betere beveiliging van de website en een dynamischer opzet, zodat kinderen interactief met de site kunnen omgaan.

Eén van de ambities van de stichting is om alle kinderen met een leesprobleem te kunnen bereiken. Daartoe zal de stichting meer tijd en geld moeten steken in communicatie en publiciteit.
Er is al veel bekendheid gegenereerd en er wordt samengewerkt met scholen, BSO's, Remedial Teachers, pedagogen en logopedisten, maar de stichting wil het bereik verder vergroten in de gedachte dat ieder kind er één is.

De ambities van de stichting gaan verder dan het 'exploiteren' van de website. De stichting heeft een plan ontwikkeld om boeken te laten uitgeven, die specifiek gericht zijn op kinderen met leesproblemen en hen, begeleid te stimuleren het leesniveau te verhogen en zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Het is de wens van de stichting deze boeken eveneens kosteloos aan te bieden aan professionals die werken met deze kinderen.

Stichting Lezen is Gezond wordt ondersteund door:
Stichting Animus Donandi
G.Ph. Verhagen Stichting
Sint Laurens Fonds
Stichting Fonds voor het dove en slechthorende kind